Терен за изграждане на Фотоволтаичен парк село Росен

Терен за изграждане на Фотоволтаичен парк село Росен


Агенция за имоти ДОМ-КО предлага за продажба Поземлен имот в землището на село Росен община Пазарджик с площ 41688 квадратни метра с предназначение "За електроенергийно производство". Имота има влязъл в сила ПУП с възможност за изграждане на Фотоволтаичен парк до 3 мегавата, с точка на присъединяване към мрежата на EVN на отстояние 5 километра от имота. За допълнителна информация тел. 0878 68 88 60

Характеристики


Категория: Терен за електроенергийно производство

2015©Dom-Ko

Всички права са запазени.