Гора в град Ветрен

Гора в град Ветрен


Агенция за недвижими имоти " Д О М - К О " предлага за продажба поземлен имот / ГОРА / в землището на град Ветрен общ. Септември обл. Пазарджик в местноста " БАХЧАТА " с трайно предназначение на територията: Горска , с начин на трайно ползване: Друг вид дървопроизводителна гора с площ 5000 кв.м. За информация тел.087885 95 05 Здравко Ватев.

Характеристики


Категория: Гора

2015©Dom-Ko

Всички права са запазени.