ГАЛЕРИЯ СТРОИТЕЛСТВО 
Реновирана къща с.Виноградец РЗП-150 м2


 
Обект с.Лесичово обл.Пазарджик РЗП-172 м2


Обект гр.Приморско РЗП- 450 м2

Обект гр.Батак курорт "Цигов Чарк" РЗП- 360 м2

Обект с.Симеоновец РЗП- 298 м2

Обект с.Симеоновец РЗП- 151 м2

Обект с.Виноградец РЗП- 160 м2

Обект с.Виноградец РЗП- 1200 м2

Обект гр.Батак курорт "Цигов Чарк" РЗП- 120 м2

Обект гр.Пазарджик РЗП- 340 м2

Обект гр.Пазарджик РЗП- 220 м2

Обект Язовир Батак РЗП- 183 м2

Обект гр.Пазарджик РЗП- 114 м2

2015©Dom-Ko

Всички права са запазени.