Земеделски земи в село Калугерово

Земеделски земи в село Калугерово


Предлагаме за продажба седем броя земеделски имоти с обща площ 29.013дка., в землището на с.Калугерово, общ.Лесичово, обл.Пазарджик, с предназначение на имотите както следва: Нива с площ 0.783дка, местност "КРАИЩЕТО" осма категория; Нива с площ 2.065дка, местност "МОГИЛАТА" пета категория; Лозеа с площ 8.820дка, местност "РЪТА" пета категория; Лозе с площ 3.612дка, местност "ГЛОГА" шеста категория; Нива с площ 3.917дка, местност "ЧУКАРИТЕ-ШУНДЕЛ" пета категория; Изоставена Нива с площ 0.490дка, местност "ЗАД ЗМЕЙОВЕЦ- КРЪСТОП" шеста категория; Изоставена иива с площ 9.362дка, местност "ГЪРКОВЕЗ" девета категория. За контакти 0878 859505 - Здравко Ватев. 

 

 

Характеристики


Категория: Земеделски земи

2015©Dom-Ko

Всички права са запазени.