Земеделска земя в село Мало Конаре

Земеделска земя в село Мало Конаре


Предлага ме Ви за продажба, три броя съседни земеделски имота с обща площ 39.101 дка в землището на село Мало Конаре, местността "Дервиш Гъол" и начин на трайно ползване - полска култура, категория пета с площ съответно - 21.904 дка., 9.775 дка, 7422 дка с лице - 230 м. на главен асфалтов път ( Пазарджик - Пловдив ).  

Характеристики


Категория: Земеделски земи

2015©Dom-Ko

Всички права са запазени.