Земеделска земя в село Костиево

Земеделска земя в село Костиево


Агенция за недвижими имоти "ДОМ - КО" предлага за продажба земеделска земя с площ от 29420 кв.м. в местност "Орловица" в землището на село Костиево общ.Марица обл.Пловдив. Имота е с начин на трйно ползване: Нива. Категория на земята при неполивни условия: Четвърта. За информация относно имота позвънете на тел.0878 85 95 05 Здравко Ватев.

Характеристики


Категория: Земеделски земи

2015©Dom-Ko

Всички права са запазени.