Земеделска земя в с.Добровница

Земеделска земя в с.Добровница


Продава се земеделска земя в землището на с. Добровница, м."Синана" с площ от 6601 кв.м. Нивата е  четвърта и пета категория и граничи с регулацията на селото.
За контакти тел. 0878/859 505

Характеристики


Категория: Земеделски земи

2015©Dom-Ko

Всички права са запазени.