Земеделска земя в с.Априлци

Земеделска земя в с.Априлци


Продава се Земеделска земя - Пасище и храсти с площ от 5.000дка, в землището на с.Априлци, обл.Пазарджик, местността \'ТОЗЛУ ГЬОЛ\', категория на земята- Пета.  За контакти - 0878859505. 

Характеристики


Категория: Земеделски земи

2015©Dom-Ko

Всички права са запазени.