Земеделска земя в с.Априлци

Земеделска земя в с.Априлци


Продава се Земеделска земя - Нива с площ от 13.025дка, в землището на с.Априлци, обл.Пазарджик, местността "ТОЗЛУ ГЬОЛ", категория на земята- Пета.
За контакти - 0878859505

Характеристики


Категория: Земеделски земи

2015©Dom-Ko

Всички права са запазени.