Земеделска земя в Пазарджик

Земеделска земя в Пазарджик


Продава се земеделска земя (нива) с площ 16.984 дка представляваща 1/2 идеална част от имот целия с площ 33.968 дка, като продажната цена е 1000 лв./дка.
За контакти тел. 0878/859 505

Характеристики


Категория: Земеделски земи

2015©Dom-Ko

Всички права са запазени.