Терен за изграждане на ФЕЦ

Терен за изграждане на ФЕЦ


Агенция за недвижими имоти ДОМ-КО предлага за продажба Поземлен имот с площ 13634 квадратни метра, с действащ ПУП-ПРЗ, с предназначение на територията "Урбанизирана" с начин на трайно ползване: "ЗА ХРАНИТЕЛНО ВКУСОВА ПРОМИШЛЕНОСТ", находящ се в землището на село Карабунар, общ.Септември, обл.Пазарджик, в местността "ДОЛНА И ГОРНА МИРЧОНВИЦА". За имота има издадена виза за проектиране на ФИЦ за Електро енергийно производство.

За огледи и допълнителни въпроси тел. 0878 68 88 60

Характеристики


Категория: Производствен терен

2015©Dom-Ko

Всички права са запазени.