Промишлено помещение/предприятие в Пазарджик

Промишлено помещение/предприятие в Пазарджик


Предлагаме за продажба действащи оранжерии в близост до гр. Пазарджик. Целият имот се простира на площ от 122,951 дка., върху която има изградени 12 сгради, а именно: селскостопанска сграда с площ от 203 м2; друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда с площ от 58 м2; селскостопанска сграда с площ от 14 м2; селскостопанска сграда с площ от 11; селскостопанска сграда с площ от 222 м2; селскостопанска сграда с площ от 114 м2; селскостопанска сграда с площ от 38 м2; селскостопанска сграда с площ от 241 м2; селскостопанска сграда с площ от 217 м2; селскостопанска сграда с площ от 383 м2; сграда за енергопроизводство с площ от 9 м2 и оранжерии с площ от 60208 м2.
Имотът разполага със собствен трафопост и е водоснабден.
Има възможност да се продадат и само оранжериите заедно с прилежащ терен от 110 дка, без останалите сгради. 
За контакти тел. 0878 / 68 88 60.

Характеристики


Категория: Промишлено помещение

2015©Dom-Ko

Всички права са запазени.