Парцели за Фотоволтаична централа в село Мененкьово

Парцели за Фотоволтаична централа в село Мененкьово


Агенция за недвижими имоти ДОМ-КО предлага за продажба седем броя съседни имота с обща площ 29478 квадратни метра, находящи се в бивш стопански двор на село Мененкьово, Общ.Белово, Обл.Пазарджик.                 Два от имотите с площ от 15353 квадратни метра, с предназначение „За електроенергийно производство“ за които има издадени действащи скици с визи за проектиране на „Фотоволтаична централа“. За същите има Процедура за съгласуване условията за присъединяване към електроразпределителната мрежа на EVN с посочена точка на присъединяване на отстояние 2300 метра.                                                                                                                   Оставалите пет имота с площ 14125 квадратни метра, са с предназначение „За друг вид производствен складов обект.“                                                                                                                                                                               Посочената цена е общо за всички имоти. За допълнителна информация и огледи тел. 0878 688 860 

Характеристики


Категория: Парцели

2015©Dom-Ko

Всички права са запазени.