Парцели в село Симеоновец

Парцели в село Симеоновец


Предлагаме Ви, да закупите два броя УПИ в съседство до други имоти, съответно с площ 696 м2 и 728 м2., находящи се в село Симеоновец. Имотите са съседни. Ток до имота. Селото се намира на границата между Родопите и Тракийската низина, на 3 км. от Цариградско шосе-->. Разстоянието от София е 101 км., а до областния град Пазарджик — 20 км. Селото е почти слято със съседното Семчиново. Селото е разположено върху алувиален конус. Характерни за района са терени с кисели почви и глинести пластове, които са предпоставка за добър водосбор, но вододайната зона на селото през годините оредява откъм здрави дървета. В по-ниските части на землището преобладават пясъци с високи подпочвени води. Всички тези характеристики предпоставят една добра възможност за вилно застрояване, както и за построяването на фамилна къща.

За повече информация  и огледи тел. 0878 85 95 05

Характеристики


Категория: Парцели

2015©Dom-Ko

Всички права са запазени.