Парцели в град Пазарджик

Парцели в град Пазарджик


Агенция за недвижими имоти "ДОМ-КО" предлага за продажба четири броя парцели / УПИ / с площ от 747 кв.м. всеки. Намират се в местност Татар Екин с НТП /начин на трайно ползване/ ниско застрояване до 10 м. Вид територия - урбанизирана. Имотите се намират в близост до бъдещия западен околовръстен път на град Пазарджик. Предлагат се заедно и по отделно. За повече информация тел. 0878 85 95 05 Здравко Ватев.

Характеристики


Категория: Парцели

2015©Dom-Ko

Всички права са запазени.