Парцел в с.Црънча

Парцел в с.Црънча


Продава се парцел УПИ - 654 кв.м. с 53 кв.м.ПС /гараж/.
Село Црънча е разположено в северните поли на родопския рид Каркария от двете страни на стария каркарийски път за Чепинската долина и на двата бряга на Црънчанската река, която местните жители наричат Реката или Селската река.
За контакти тел. 0878/859 505

Характеристики


Категория: Парцели

2015©Dom-Ko

Всички права са запазени.