Парцел в Пазарджик

Парцел в Пазарджик


Агенция за недвижими имоти "ДОМ-КО" Ви предлага да закупите имот находящ се на Бошулско шосе на изхода от гр. Пазарджик. Продава се имот с площ от 2163кв.м., от които 500кв.м., с променено предназначение "За жилищно стройтелство"  с параметри: Плътност на застрояване - 60%; Озеленяване- 40%; Височина на строителство до 10 метра от 1 до 3 етажа; К инт 1,2, свободно застрояване. Останалите 1663кв.м. представляват идеална част от имот, който е земеделска земя "Нива" целият с площ от 5990кв.м., за който имот, има сключен договор за реално ползване между съсобствениците по скицата приложена към офертата. Водопровод за питейна вода преминава до имота, поради което присъединяването е без проблем. Електричество на 150л.м. от имота от  съществуващ Трафопост на EVN. Асфалтов път покрай имота.  
За контакти тел. 0878/859 505.

Характеристики


Категория: Парцели

2015©Dom-Ko

Всички права са запазени.