Парцел в град Батак

Парцел в град Батак


 Предлагаме за продажба Поземлен имот с площ 1707кв.м., в гр.Батак, вид територия: Урбанизирана, начин на трайно ползване за Жилищно строителство, ниско застрояване до 10м., в близост до имота- Ел. и ВиК. От имота се разкрива прекрасна панорама.

За контакти тел. 0878688860 

Характеристики


Категория: Парцели

2015©Dom-Ko

Всички права са запазени.