Парцел в Батак

Парцел в Батак


 Предлагаме за продажба Поземлен имот с площ 1034кв.м., в гр.Батак, вид територия: Урбанизирана, начин на трайно ползване Жилищно строителство, ниско застрояване до 10м., в близост до имота- Ел. и ВиК. От имота се разкрива прекрасна панорама. За контакти тел. 0878859505. 

Характеристики


Категория: Парцели

2015©Dom-Ko

Всички права са запазени.