Парцел село Карабунар

Парцел село Карабунар


Агенция за недвижими имоти "ДОМ-КО" предлага за продажба Поземлен имот с площ 22680 квадратни метра с предназначение "Земеделски", с начин на трайно ползване: "ЗА СТОПАНСКИ ДВОР", категория на земята шеста, находящи се в землището на село Карабунар, общ.Септември, обл.Пазарджик, в местността "ДОЛНА И ГОРНА МИРЧОВИЦА". Имотът е подходящ за изграждане на ФОТОВОЛТАИЧНА ЦЕНТРАЛА, в близост - 150 линейни метра има изграден Трафопост.

За огледи и допълнителни въпроси тел. 0878 68 88 60, 0878 688 870

Характеристики


Категория: Стопански двор

2015©Dom-Ko

Всички права са запазени.