Овощна градина в село Ивайло

Овощна градина в село Ивайло


Предлагаме за продажба 7бр., съседни Земеделски имоти с обща площ 60 декара, в землището на с.Ивайло, общ.Пазарджик, местност "АЛТЪН ПАРА" категория на земята четвърта, със засадени трайни насаждения в имота както следва: Тридесет декара- 7 годишна култивирана шипка сорт "Пловдив-1"; Девет декара- 4 годишни череши сорт "Ван"; Два декара- 7 годишни сини сливи сорт "Чеченска Лепотица"; Осем декара - 7 годишни сини сливи сорт "Стенлей"; Единадесет декара - Нива. Имота има изграден сондаж за поливане с дълбочина 16 линейни метра и поставен фургон с размери 3/7 линейни метра. Имота е обработваем с достъп по черен път.  

Характеристики


Категория: Овощна градина

2015©Dom-Ko

Всички права са запазени.