Овощна градина в село Добровница

Овощна градина в село Добровница


Агенция за недвижими имоти "ДОМ-КО" предлага за продажба Земеделска земя с предназначение "Овощна градина" с площ 6.097дка.,  с ябълкови овощни насъждения, находяща се в местността "КРЪСТОВ АЗМАК" в землището на село Добровница, общ.Пазарджик, категория на земята "Четвърта", В имота има сондаж за поливане.

Характеристики


Категория: Земеделски земи

2015©Dom-Ko

Всички права са запазени.