Нива в село Виноградец

Нива в село Виноградец


Предлагаме за продажба 2бр., земеделски земи в землището на село Виноградец, представляващи:

 Нива  с площ 2,999дка. местност "ОДЖОВИЦА", седма категория.

Нива с площ 3,000дка., местност "СКОРЧАНА" девега категория.

 

Характеристики


Категория: Земеделски земи

2015©Dom-Ko

Всички права са запазени.