Нива в село Величково

Нива в село Величково


Агенция за недвижими имоти ДОМ-КО предлага за продажба в землището на село Величково, общ.Пазарджик, обл.Пазарджик, земезелска земя, с начин на трайно ползване НИВА, с площ 13.816 декара, категория на земята 9, находяща се в местността "ГОРНА КОРИЯ".

Характеристики


Категория: Нива

2015©Dom-Ko

Всички права са запазени.