Нива в село Драгор

Нива в село Драгор


Предлагаме за продажба Земеделска земя с площ 3214 квадратни метра, в землището на с.Драгор, местност "ТАТАРЕКИН" с начин на трайно предназначение НИВА, категория на земята четвърта, имота в момента е насаден с овощни дървета - сливи и ябълки, имата е в непосредствена близост до четвъртокласен път посока от Пазарджик към село Бошуля, преди река Тополница, за огледи и информация тел. 0878 68 88 60  

Характеристики


Категория: Нива

2015©Dom-Ko

Всички права са запазени.