Нива в град Пазарджик

Нива в град Пазарджик


Агенция за недвижими имоти "ДОМ–КО" предлага за продажба земеделска земя с начин на трайно ползване "НИВА" с площ от 21139 кв.м. в землището на гр.Пазарджик местност "ТАТАР МЕЗАР" с категория на земята при неполивни условия "ЧЕТВЪРТА". За повече информация и огледи тел.0878 875 95 05 Здравко Ватев.

Характеристики


Категория: Земеделски земи

2015©Dom-Ko

Всички права са запазени.