Лозе в село Виноградец

Лозе в село Виноградец


Агенция "ДОМ-КО" предлага за продажба лозов масив с площ 11.700дка., находящ се в землището на с.Виноградец, общ.Септември, обл.Пазарджик. Масива е образуван от три съседни самостоятелни имота, като лозовите насаждения са засадени съответно през 2000год; 2004год; и 2014год. Лозовите насаждения са от следните сортове: 6.400дка.- Памид; 3.000дка.- Мавруд; 0.300дка.- Десертен сорт-Италия; 0.900дка.-Мускат; 0.600дка.- Мерло и Каберне; 0.500дка.- Сандански мискет. Лозето е в отлично състояние, обработено и добре поддържано със среден добив грозде на година между 15 и 20 тона. Междуредието е на разстояние 2.20 линейни метра един от друг. Лозето се полива от изградена подземна тръбна поливна система захранена от централен хидрант за поливане.  Над имота преминава електрическа мрежа на EVN с високо напрежение, поради което е възможно да бъде електроснабден. В имота има поставен фургон с размери 2/3м. Имотът е на отстояние 500 метра от границите на село Виноградец, достъп до имота по черен път, добре поддържан. ВЪЗМОЖНА ПРОДАЖБА НА ПО-МАЛКИ ЧАСТИ ОТ ИМОТА. За повече информация тел. 0878 688 860 - Кирил Шутев.      

Характеристики


Категория: Лозе

2015©Dom-Ko

Всички права са запазени.