Лозе в село Виноградец

Лозе в село Виноградец


Агенция за недвижими имоти "Дом-Ко" обявява за продажба нива с площ 2.513 дка, категория на земята пета, в местността "Ливадите" в землището на с. Виноградец. Имотът не се обработва.

За контакти тел. 0878688870

Характеристики


Категория: Земеделски земи

2015©Dom-Ko

Всички права са запазени.