Дворно място в село Калугерово

Дворно място в село Калугерово


Агенция за недвижими имоти ДОМ-КО предлага за продажба незастроено дворно място УПИ в границите на село Калугерово, община Лесичово, обл.Пазарджик, с площ 557 квадратни метра, с начин на трайно ползване „За жилищно строителство“. Имота е водоснабден с питейна вода от водопроводната мрежа със собствена партида във ВиК, електрификация пред имота /няма собствена партида/. За допълнителни въпроси и огледи тел: 0878 68 88 60    

Характеристики


Категория: Парцели

2015©Dom-Ko

Всички права са запазени.