Два броя НИВИ в село Виноградец

Два броя НИВИ в село Виноградец


Агенциая за имоти ДОМ-КО, предлага за продажба в землището на село Виноградец, три броя земеделски имота - НИВИ, с цени, площи и местности както следва: - НИВА  с цена - 3613 лева, с площ 5161кв.м., в местността "БАЙДОВА КОРИЯ";  НИВА с цена 600 лева,  с площ 1000кв.м., в местността "РАДЕВИЦА";  Имотите могат да бъдат закупени по отделно всеки един.

Характеристики


Категория: Нива

2015©Dom-Ko

Всички права са запазени.