Два броя Ниви в село Виноградец

Два броя Ниви в село Виноградец


Предлагаме за продажба 2бр., земеделски земи в землището на село Виноградец, представляващи:

 Нива  с площ 2,999дка. местност "ОДЖОВИЦА", седма категория и Нива с площ 3,000дка., местност "СКОРЧАНА" девета категория, с обща цена за двата имота в размер на 5000 лв.

 

Характеристики


Категория: Земеделски земи

2015©Dom-Ko

Всички права са запазени.